It’s Your Skills

It’s Your Skills

It Your Skills ponúka nové riešenie pre mapovanie zručností štandardizovaným spôsobom.Poskytuje webové služby v knižnici zručností a profilovaní (SLP).
It Your Skills ponúka nové riešenie pre mapovanie zručností štandardizovaným spôsobom.Poskytuje webové služby v knižnici zručností a profilovaní (SLP).SLP je kombináciou knižnice zručností a frontendovej aplikácie na profilovanie zručností.Knižnica zručností je vyčerpávajúca dynamická knižnica zručností pokrývajúca všetky funkcie a oblasti.V súčasnosti existuje viac ako 120 000 zručností, ktoré sú klasifikované a organizované takým spôsobom, aby boli zručnosti komplexne, holisticky a podrobne profilované.Profilovanie frontendu je ľahko použiteľná intuitívna aplikácia.Toto profilovanie zručností sa dá využiť v rôznych kontextoch, napríklad pri vytváraní kvalifikačného profilu jednotlivcov (namiesto obnovenia), vytváraní profilov pracovných miest (namiesto nestrukturovaných popisov pracovných miest) a ďalších.SLP je k dispozícii ako webová služba, ktorú vývojár v oblasti HR technológií (HRMS / HRIS / Job Boards) môže použiť na vytváranie aplikácií zameraných na zručnosti pre nábor, riadenie výkonnosti, riadenie zdrojov, analýzu zručností a ďalšie.
it-s-your-skills

Vlastnosti

Kategórie

Alternatívy It’s Your Skills pre všetky platformy s akoukoľvek licenciou