tsocks

tsocks

Úlohou tsocks je umožniť aplikáciám, ktoré nepoznajú SOCKS (napr. telnet, ssh, ftp atď.), používať proxy server SOCKS bez akýchkoľvek úprav.
Úlohou tsocks je umožniť aplikáciám, ktoré nepoznajú SOCKS (napr. telnet, ssh, ftp atď.), používať proxy server SOCKS bez akýchkoľvek úprav.Robí to tak, že zachytí volania, ktoré aplikácie uskutočňujú na vytvorenie sieťového pripojenia, a podľa potreby ich prerokuje prostredníctvom servera SOCKS.
tsocks

Alternatívy tsocks pre všetky platformy s akoukoľvek licenciou

Proxychains

Proxychains

O nástroji proxychains: * Je to proxy.* Najnovšia verzia: 3.1 * Dedicated OS: Linux a ďalšie Unices.