Ako súčasť frázy „označte to!“ Je Taguette bezplatný a otvorený zdrojový kvalitatívny výskumný nástroj, ktorý používateľom umožňuje: importovať súbory PDF, dokumenty Word (.docx), textové súbory (.txt), HTML, EPUB, MOBI, OpenDokumenty (.odt) a súbory RTF (.rtf).Zvýraznite slová, vety alebo odseky a označte ich kódmi, ktoré vytvoríte.(zatiaľ) Zoskupené importované dokumenty spolu (napr. ako „Interview“ alebo „Lit Review“).Export označených dokumentov, zvýraznenie konkrétnej značky, zoznam značiek s popisom a farbami a celé projekty ....
taguette

Kategórie

Alternatívy Taguette pre všetky platformy s akoukoľvek licenciou

Dedoose

Dedoose

Dedoose bol navrhnutý od základov - výskumníkmi, pre výskumníkov - tak, aby vyhovoval potrebám dnešných sociálnych vedcov pracujúcich v akademickej, marketingovej a vzdelávacej oblasti - prakticky ...
ATLAS.ti

ATLAS.ti

ATLAS.ti je výkonný pracovný stôl pre kvalitatívnu analýzu veľkých textových, grafických, zvukových a obrazových údajov.
CATMA

CATMA

CATMA je praktický a intuitívny nástroj pre literárnych vedcov, študentov a iné strany so záujmom o analýzu textu a literárny výskum.
  • Bezplatná
  • Web