Nuance VocalPassword

Nuance VocalPassword

Program Nuance VocalPassword overuje rečníka počas interakcie s hlasovou aplikáciou, ako je IVR alebo mobilná aplikácia.
Program Nuance VocalPassword overuje rečníka počas interakcie s hlasovou aplikáciou, ako je IVR alebo mobilná aplikácia.
nuance-vocalpassword

Alternatívy Nuance VocalPassword pre všetky platformy s akoukoľvek licenciou